Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
x
X

ZAPLANUJ SWÓJ SPACER

OŚRODEK DOKUMENTACJI SZTUKI TADEUSZA KANTORA CRICOTEKA

ul. Nadwiślańska 2/4 Kraków

Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy funkcjonowania Teatru Cricot 2 gromadząc jednocześnie materiały dokumentujące twórczość teatralną i plastyczną Tadeusza Kantora. Po śmierci artysty Ośrodek Teatru Cricot 2 Cricoteka zmienił nazwę na Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.
Nowa siedziba Cricoteki, fot. Zygmunt Put

Pod tą nazwą funkcjonuje obecnie w kilku miejscach w Krakowie (biura Cricoteki przy ul. Szczepańskiej 2; Archiwum Cricoteki przy ul. Kanoniczej 5; Pokój-Pracownia Tadeusza Kantora przy ul. Siennej 7/5 oraz magazyny zbiorów). Niestety żadne z nich nie pozwala na pełną prezentację twórczości Tadeusza Kantora. Konieczne stało się scalenie rozproszonej w kilku miejscach instytucji  w jednej siedzibie.

W październiku 2005 roku pojawiła się propozycja stworzenia nowej siedziby dla instytucji w dawnej Elektrowni Podgórskiej przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie.W 2006 w międzynarodowym konkursie architektonicznym wyłoniono koncepcję autorstwa IQ2 Konsorcjum.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Cricoteki odbyło się 12 września 2014 roku.

Ośrodek łączy funkcję archiwizacyjną i wystawienniczą z kulturotwórczą. W archiwach gromadzi szweroką dokumentację działalności teatru Cricot 2, począwszy od druków i scenariuszy, poprzez recenzje, teksty źródłowe, aż po materiały audiowizualne. Cricoteka kooordynuje również krajowymi i międzynarodowymi projektami artystycznymi nawiązującymi do twórczości Tadeusza Kantora.
 

Karolina Rospondek

ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków | www.cricoteka.pl 


Copyright SPACEROWNIK TEATRALNY 2016. All Rights Reserved.

Design by Dominika Naziębły, Łukasz Gosławski. Powered by Wojciech Sowa.