Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
x
X

ZAPLANUJ SWÓJ SPACER

TEATR MUZYCZNY W ŁODZI

ul. Północna 47/51

W obecnym miejscu Teatr Muzyczny mieści się od 17 lipca 1964, w 1947 rozpoczęto tu budowę Domu Kultury Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, sąsiadującego z więzieniem UB. Prace budowlane z materiału rozbiórkowego prowadzili początkowo m.in. więźniowie UB. W 1957 uzyskano zgodę na przystosowanie obiektu do potrzeb teatru, którego projekt techniczny opracował Tadeusz Melchinkiewicz. 
Łódź: Teatr Muzyczny w Łodzi
Widownia posiadała 1114 miejsc, widzowie mogli korzystać z obszernego foyer, wygodnego bufetu i szatni, ale teatr pozbawiony był zaplecza scenicznego oraz pracowni i magazynów. Dopiero w 1966 uzyskano zgodę na powiększenie zascenia i budowę według projektu Melchinkiewicza i Witolda Millo czteropiętrowego budynku przeznaczonego na część administracyjno-gospodarczą oraz warsztaty i pracownie. Pierwotną masywną bryłę budynku odciążały nieco duże okna na pierwszym piętrze ściany frontowej, poprzedzielane półfilarami przyściennymi, przechodzącymi na parterze w kolumny arkad, za którymi znajdowało się wejście do teatru. Kolejną renowację i rozbudowę przeprowadzono dopiero po czterech dekadach, w latach 2007–2011. Oprócz modernizacji widowni i zaplecza technicznego teatru, unowocześniono jego zewnętrzny wygląd, wprowadzając w ścianie frontowej dziewięć przeszklonych powierzchni na całej wysokości budynku i wysuwając ku przodowi przeszklone wejście do teatru za hallem kasowym.
W okresie przedwojennym Łódź nie posiadał stałego zespołu ani sceny muzycznej. Jej zalążkiem stał się zespół teatru muzycznego „Lutnia”, który jesienią 1945 przybył do Łodzi. Początkowo korzystano z pomieszczeń w Domu Kultury Milicjanta przy ul. Nawrot 27, który zajął dawny kościół baptystów. W marcu 1946 zespół Teatru Muzycznego „Lutnia” przeniósł się do dawnego budynku niemieckiego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego, który dzielił z Domem Kultury Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Budynek ten – wzniesiony w 1910 – znajduje się przy ul. Piotrkowskiej 243 i do dziś służy przedstawieniom teatralnym.
Pierwszym dyrektorem teatru był Władysław Szczawiński (1945–1951), który mimo braku przychylności władz dla prezentowanego repertuaru, ugruntował byt teatru i powiększył zespół. Wystawiał zarówno repertuar klasyczny, jak i tzw. nowe formy widowisk muzycznych – Swobodny wiatr Izaaka Dunajewskiego. W latach 1951–1977 dyrektorem był Antoni Bachliński, a kierownikami artystycznymi m.in. Jerzy Merunowicz (uczeń Schillera), Tadeusz Cygler, Jadwiga Kenda (1959–1974) oraz Rajmund Ambroziak (1980–1990). Obecnie funkcję tę pełni od 2006 Grażyna Posmykiewicz, a kierownikiem artystycznym jest Zbigniew Macias.
Teatr Muzyczny miewał lepsze i gorsze okresy, kiedy wręcz kwestionowano potrzebę prowadzenia tej sceny. O jej istnieniu przesądziła przede wszystkim wierna i liczna publiczność. W repertuarze tej sceny mieszczą się zarówno klasyczna operetka oraz jej nowsze odmiany (w tym dzieła polskie), jak i komedie muzyczne, musicale oraz bajki muzyczne dla dzieci.

 

 
CZYTAJ DALEJ

CIEKAWOSTKI

►  W pierwszych latach powojennych Teatr Komedii Muzycznej „Lutnia” był jedyną sceną operetkową w Polsce – później powstały teatry o zbliżonym repertuarze: w 1947 w Lublinie, w 1949 w Warszawie, w 1952 w Gliwicach.
►  Łódzki Teatr Muzyczny działał w różnych strukturach organizacyjnych, początkowo jako Zrzeszenie Zawodowe Artystów Scen Polskich, jako Połączone Teatry Muzyczne (z Teatrem Literacko-Satyrycznym „Osa”, później Teatr Mały) pod patronatem Państwowej Organizacji Imprez Artystycznych ARTOS, zaś w 1952 Połączone Teatry Muzyczne przydzielono do Łódzkiej Spółdzielni Pracy – Związku Branżowego Spółdzielni Usług Różnych, narzucając im taki sam statut, jaki obowiązywał jednostki usługowe i rzemieślnicze.

WAŻNE DATY

►  Data powstania: 1945.
►  3 listopada 1945 – pierwsza łódzka premiera Teatru Komedii Muzycznej „Lutnia” – była to komedia muzyczna A. Gruna Podwójna buchalteria.
►  2 września 1954 – w przedstawieniu Madame Pompadour Leo Falla debiutowała wybitna śpiewaczka Krystyna Nyc-Wronko.
►  24 kwietnia 1954 – po raz pierwszy wystawiono współczesną operetkę kompozytora polskiego – Tajemnicę Dedala Czesława Aniołkiewicza.
►  23 grudnia 1956 – wystawiono pierwszą bajkę muzyczną dla dzieci – Śpiącą królewnę z muzyką Stanisława Gerstenkorna.
►  21 czerwca 1958 – po raz pierwszy wystawiono współczesny musical amerykański Kiss me, Kate Cole’a Portera. Premiera spektaklu odbyła się w niewykończonym jeszcze budynku przy ul. Północnej.
►  07 lipca 1964 – odbyło się przedstawienie inaugurujące działalność Teatru Muzycznego w nowej siedzibie – była nim premiera Ułanów księcia Józefa Zygmunta Wiehlera.
CZYTAJ DALEJ

CIEKAWE POSTACI

  • Lucyna Messal
  • Michał Ślaski
  • Stefan Brusikiewicz
  • Krystyna Nycz-Wronko
  • Henryk Czyż
  • Bohdan Wodiczko
  • Feliks Parnell
CZYTAJ DALEJ

BIBLIOGRAFIA ORAZ LINKI

►  Operetka i Teatr Muzyczny w Łodzi, red. Krystyna Juszyńska, Łódź 2007.
►  Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi 18881988, red. Anna Kuligowska, Łódź 1993.
 
 

ul. Północna 47/51, 91-425 Łódź | www.teatr-muzyczny.lodz.pl


Copyright SPACEROWNIK TEATRALNY 2016. All Rights Reserved.

Design by Dominika Naziębły, Łukasz Gosławski. Powered by Wojciech Sowa.