Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
x
X

ZAPLANUJ SWÓJ SPACER

TEATR ÓSMEGO DNIA

Ul. Ratajczaka 44

Historia Teatru Ósmego Dnia sięga 1964 roku, ale jego początkowa formuła odbiegała od tego, czym później zapisał się na trwałe w historii teatru polskiego. Powstał na poznańskiej polonistyce jako Studencki Teatr Poezji „Ósmego Dnia”, pod kierunkiem Tomasza Szymańskiego. Jego nazwa zaczerpnięta została z Teatrzyku „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który historię stworzenia świata rozpisał na osiem dni.
W 1966 roku współpracę z zespołem nawiązał Zbigniew Osiński, wówczas adiunkt na poznańskiej polonistyce. Entuzjasta wrocławskiego Teatru Laboratorium, wprowadził do zespołu fascynację dokonaniami Jerzego Grotowskiego. Spotkanie z poszukiwaniami prowadzonymi w Teatrze Laboratorium wpłynęło na sposób myślenia twórców Teatru Ósmego Dnia o aktorstwie i sztuce teatru. Jednak tym, co równocześnie w istotny sposób kształtowało postawę ideową zespołu, była rzeczywistość pozateatralna – wydarzenia roku 1968, a także późniejsza sytuacja społeczno-polityczna. Przedmiotem zainteresowania twórców stał się człowiek współczesny – żyjący w konkretnym czasie i kontekście społecznym. Teatr zaczął być rozumiany nie tylko jako przestrzeń poszukiwań artystycznych, ale przede wszystkim miejsce reakcji na otaczający świat.
Ewa Wójciak dołączyła do Teatru na początku lat 70. Podobnie jak pozostali aktorzy, którzy do dziś tworzą jego zespół: Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski i Marcin Kęszycki. Kierownikiem artystycznym Ósemek był wówczas Lech Raczak, został  nim w 1968 roku po odejściu Tomasza Szymańskiego.
W latach 70., wraz z przyjściem do grupy nowych osób, pojawiła się istotna dla późniejszego kształtowania zespołu idea teatru jako zakonu braterstwa. Wizja, zgodnie z którą teatr „nie trwałby od godziny do godziny, tylko był całością, pomysłem na życie w ogóle, miejscem wymiany wszystkich myśli i przeżyć”. Zespół miał być odtąd wspólnotą ludzi odpowiedzialnych za siebie nawzajem i za powoływany do życia, w kolejnych przedstawieniach, świat. Podstawą tworzenia stała się tożsamość poglądów głoszonych przez twórców na co dzień i realizowanych w działaniach teatralnych. Zacieranie granicy między sztuką a życiem ukształtowało charakterystyczny dla Ósemek sposób uprawiania aktorstwa, w którym kreacja ustępuje miejsca prywatności, a aktor ujawnia przed widzem swoją niedoskonałość.
Podstawą przedstawień stawały się scenariusze przygotowywane przez cały zespół, a eksploatowanym sposobem pracy – metoda zbiorowej improwizacji.
Kontekstem artystycznych osiągnięć Teatru Ósmego Dnia w latach 70. i 80. był pogłębiający się konflikt z władzami PRL-u. Podpisanie przez twórców Teatru Ósmego Dnia listu protestacyjnego przeciw prosowieckim zmianom w Konstytucji i zaangażowanie w działania Komitetu Obrony Robotników spowodowały nasilenie represji wobec członków zespołu. Władze zaczęły zakazywać Teatrowi wyjazdów poza granice Polski, pozwolenia na granie spektakli były wstrzymywane, a cenzura wykreślała wszelkie pozytywne wzmianki o Teatrze, a przez pewien czas również jego nazwę.
Wobec coraz mniejszych możliwości grania przedstawień w Polsce w stanie wojennym, zespół podjął decyzję o wyjeździe z kraju. Władze jednak, chcąc rozbić grupę, przyznały paszporty tylko kilku aktorom. W tej sytuacji, w 1985 roku Teatr przygotował dwa przedstawienia na podstawie "Małej Apokalipsy" Tadeusza Konwickiego. Ci, którzy pozostali w kraju, grali spektakle w polskich kościołach, gdzie musieli mierzyć się z sakralną przestrzenią, często niesprzyjającą działalności teatru kontestacyjnego. Aktorzy, którzy wyjechali zagranicę, grali "Auto-da-fé" (1985) w  krajach Europy zachodniej, a w 1986 roku dzięki pomocy Teatro Nucleo znaleźli stałą bazę w Ferrarze.
Od lipca 1986 roku Teatr działał wyłącznie na Zachodzie. W 1989 roku został zaproszony do udziału w objazdowym festiwalu Mir Caravane, w ramach którego dwanaście teatrów europejskich podróżowało ze spektaklami z Moskwy do Paryża. Podczas tego objazdu Teatr Ósmego Dnia po raz pierwszy po latach pojawił się w Polsce. Krótko potem powrócił na stałe.
Pierwszym zrealizowanym po przyjeździe do Poznania spektaklem była "Ziemia niczyja" (1991), w której znalazły odbicie doświadczenia emigracji. Współpracę z Teatrem rozpoczął wówczas Jacek Chmaj, twórca scenografii do wszystkich kolejnych przedstawień salowych i autor monumentalnych konstrukcji wykorzystywanych w widowiskach plenerowych.
W 1992 roku zmieniła się sytuacja Teatru – otrzymał dotację władz miasta i siedzibę w Poznaniu. Wkrótce potem nastąpiły zmiany w samym zespole – w 1993 roku odszedł dyrektor Ósemek Lech Raczak, zastąpił go wtedy Tadeusz Janiszewski, a kierownikiem artystycznym została Ewa Wójciak (później, w latach 2000-2014 dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru).
Początek lat 90. był szczególnym momentem w historii teatru alternatywnego – wielu krytyków wróżyło mu koniec po upadku PRL-u, kojarząc go z buntem przeciwko władzy i widząc sens jego istnienia tylko w społeczeństwach zniewolonych. Etos buntu w Teatrze Ósmego Dnia nie wiązał się jednak wyłącznie ze sprzeciwem wobec władzy, ale wynikał z niezgody na niesprawiedliwość społeczną. Dlatego Ósemki wciąż odnajdować będą w codziennej rzeczywistości bohaterów swoich kolejnych przedstawień.
XXI wiek Teatr Ósmego Dnia rozpoczął od prezentowanego do dziś na festiwalach całego świata plenerowego spektaklu "Arka" (2000) zainspirowanego wojną w Czeczenii, a dla artystycznego komentarza do rzeczywistości zaczął poszukiwać nowych środków wyrazu.
W 2007 roku w spektaklu "Teczki", którego scenariusz oparty został na materiałach znajdujących się w archiwach IPN-u, Ósemki po raz pierwszy sięgają po formułę teatru dokumentalnego, później wykorzystują ją jeszcze w przedstawieniach salowych "Paranoicy i Pszczelarze" (2009) o bohaterach codzienności i "Do Władzy Wielkiej i Sprawiedliwej" (2012) na podstawie donosów pisanych przez Polaków w czasie wojny i współcześnie.
W działaniach plenerowych twórcy Teatru Ósmego Dnia łączą doświadczenia zdobyte podczas realizacji spektakli z gatunku teatru dokumentalnego z fascynacją projektami site-specific (uwzględniającymi charakter architektoniczny, historyczny, społeczny i polityczny miejsc – kontekst, bez którego nie sposób ich w pełni zrozumieć). Realizują: "Drugie Miasto" (2010) na poznańskiej Śródce z udziałem społeczności podupadającej dzielnicy, "Podwórko. Zgierska 38" (2013) opowiadające o mieszkańcach kamienicy na łódzkich Bałutach i "Ceglorza" (2013) na podstawie opowieści pracowników poznańskiej fabryki.
W 2014 roku Ewa Wójciak została odwołana ze stanowiska dyrektora z powodów politycznych przez ówczesnego prezydenta poznania. Następnie decyzja wspólną zespołu i nowego prezydenta miasta  Jacka Jaśkowiaka  dyrektorem  mianowano Małgorzatę Grupińską – Bis. Równocześnie powołano do życia Rade Artystyczną , w której skład wchodzą: Ewa Wójciak, Adam Borowski, Jacek Chmaj, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki.
Nieodłączną częścią plenerowych widowisk stają się multimedialne projekcje wideo autorstwa Jacka Chmaja – stanowią one jeden z głównych środków wyrazu w spektaklach "Gniew" (2016) i "Dzieci rewolucji" (2017). Podejmują współpracę z artystami spoza Teatru – z grupą młodych chorwackich aktorów, performerów i lalkarzy z Uniwersytetu Artystycznego w Osijeku ("Dzieci rewolucji") oraz z łódzkim rysownikiem i performerem Pawłem Hajnclem, z którym przygotowali najnowszy salowy projekt z pogranicza happeningu i performansu "Paragraf 196 KK (ćwiczenia z terroru)".
Przedstawienia są tylko jedną z form dialogu Teatru Ósmego Dnia z publicznością. Od lat w swojej siedzibie twórcy Ósemek realizują również projekty edukacyjne, warsztaty teatralne, spotkania i dyskusje z niezależnymi twórcami, a także prezentują i współprodukują spektakle młodych artystów. Niezmiennie od początku lat 90. Teatr Ósmego Dnia pozostaje ośrodkiem kultury alternatywnej realizującym konsekwentny program społeczno-kulturalny.

POWIĄZANE SPACERY

ŚLADAMI TEATRALNEJ POZNAŃSKIEJ ALTERNATYWY

Copyright SPACEROWNIK TEATRALNY 2016. All Rights Reserved.

Design by Dominika Naziębły, Łukasz Gosławski. Powered by Wojciech Sowa.