Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
x
X

ZAPLANUJ SWÓJ SPACER

TEATR POLSKI W SZCZECINIE

ul. Swarożyca 5

Teatr Polski mieści się w gmachu wybudowanym około 1920 roku przez szczecińskich wolnomularzy dla loży masońskiej Pod Trzema Cyrklami. Autorem budynku był Adolf Thesmacher. W latach 1935–1937 obiekt przebudowano wg projektu architekta Gustava Gaussa. Do 1945 roku mieściła się w nim siedziba żeńskiego oddziału narodowo-socjalistycznej organizacji partyjnej (Graufrauenschaftahaus).
Po wojnie w budynku ulokowano kino „Bałtyk”, które działało do połowy 1946 roku. Ponadto w sali odbywały się koncerty i mecze bokserskie. W czerwcu 1946 roku z inicjatywy aktora i reżysera Stanisława Czapelskiego gmach z siedmiusetosobową widownią zaadaptowano na potrzeby teatralne. Tę funkcję budynek pełni do dziś. W latach 1948, 1952, 1977 i 2008 budynek poddano przebudowie, podwyższając standard widowni i zaplecza. Kosztem zmniejszenia liczby miejsc na widowni, poprawiono stan bezpieczeństwa widzów. Obecnie w budynku działają trzy sceny: Duża Scena (319 miejsc), Mała Scena (120) i scena kabaretowa Czarny Kot Rudy (80).
W 2011 roku marszałek województwa zachodniopomorskiego podjął decyzję o rozbudowie gmachu od ul. Jana z Kolna (od strony Odry). W trakcie przebudowy zlikwidowane zostaną wszystkie przybudówki, które szpecą bryłę gmachu. Oprócz dotychczasowych scen mają powstać dwie nowe, w tym duża z balkonami i z widownią na 600-700 osób, tzw. scena szekspirowska, o okrągłym kształcie oraz ażurowym i rozsuwanym dachu. Widownie i zaplecza mają być usytuowane w nadodrzańskiej skarpie. Kubatura obiektu po przebudowie zwiększy się do 20 tys. m².

WAŻNE DATY

►  Inauguracja – 15 kwietnia 1946.
AUTOR: Andrzej Androchowicz

ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin | www.teatrpolski.szczecin.pl


POWIĄZANE SPACERY

TEATRY NAD ODRĄ

Copyright SPACEROWNIK TEATRALNY 2016. All Rights Reserved.

Design by Dominika Naziębły, Łukasz Gosławski. Powered by Wojciech Sowa.