Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
x
X

ZAPLANUJ SWÓJ SPACER

HALA STULECIA

ul. Wystawowa 1

Wrocławska rada miejska w 1910 r. z okazji 100 rocznicy odezwy Do mojego Ludu wzywającej do walki z wojskami Napoleona, ogłoszonej 17 marca 1813 r. przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III, podjęła decyzję o budowie Hali Stulecia, mającej upamiętnić to wydarzenie. Przygotowanie projektu powierzono nowemu radcy budowlanemu miasta Maxowi Bergowi.
Wrocław: Hala Stulecia
W związku ze zbliżającą się rocznicą postanowiono zorganizować duża ekspozycję pt. Wystawa Stulecia, która miała zainicjować powstanie terenów wystawowych, konkurujących z podobnymi w Lipsku i Poznaniu. Pod budowę Hali wyznaczono grunty położone we wschodniej części miasta, w pobliżu Parku Szczytnickiego, niemal vis à vis Ogrodu Zoologicznego, opodal Grobli Szczytnicko-Bartoszowickiej, a więc w rejonie, który ze względu na swoje walory krajobrazowe był ulubionym miejscem wypoczynku wrocławian.
 Wedle pierwotnych założeń hala powinna spełniać dwa zadania: służyć jako wnętrze wystawiennicze, a zarazem pełnić funkcję sali zgromadzeń. Założenie powstało na rzucie symetrycznego czteroliścia utworzonego z koła i otwierających się doń czterech apsyd o półkolistym rzucie. Centralnie usytuowane koło stanowi podstawę dla przestrzeni na krytej potężną, żebrową kopułą, której rozpiętość wynosi 65 m. Całość tak zakomponowanego czterolistnego trzonu otoczona jest obejściem. Apsyda wschodnia została przeznaczona na scenę. Wejścia rozmieszczono na dwóch prostopadłych osiach północ-południe i wschód-zachód, przy czym wejście główne (w apsydzie zachodniej) wyeksponowano przez dorycką kolumnadę na planie wycinka koła, nakrytą kasetonowym stropem. Każde z trzech wejść prowadzi do obszernego holu; z których główny (zachodni) oparty jest na rzucie elipsy, natomiast trzy pozostałe – na rzucie kwadratu.Wnętrze hali od początku służyło jako miejsce dla realizacji monumentalnych przedstawień dramatycznych i koncertów. Głównym wydarzeniem, mającym uświetnić zarówno otwarcie hali, jaki zorganizowanej wówczas Wystawy Historycznej, była inscenizacja dramatu Gerharta Hauptmanna Festspiel im Deutschen Reimen, ukazująca w symbolicznej formie wojnę wyzwoleńczą w reżyserii Maxa Reinhardta. W ten sposób wprowadzona została w życie ekspresjonistyczna Reinhardtowska idea „Teatru dla 5000”.

CIEKAWOSTKI

►  Autor projektu: Max Berg.
►  Wykonawca: firma Dyckerhoff & Widmann z Drezna oraz Lolat Eisenbeton Breslau A.

WAŻNE DATY

►  Czas powstania: 1910–1911.
 

BIBLIOGRAFIA ORAZ LINKI

 
 
AUTOR: Bożena Grzegorczyk

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław | halastulecia.pl


Copyright SPACEROWNIK TEATRALNY 2016. All Rights Reserved.

Design by Dominika Naziębły, Łukasz Gosławski. Powered by Wojciech Sowa.