Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
x
X

ZAPLANUJ SWÓJ SPACER

TEATR POLSKI
- SCENA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO

ul. Zapolskiej 3

Idea budowy nowego teatru narodziła się u schyłku XIX w. w kręgach ówczesnej socjety związanej z Towarzystwem Schillerowskim, które zamierzało wznieść teatr o charakterze ludowym tzw. Volks theater przeznaczony dla ubogiej publiczności Wrocławia. 
Jednak brak funduszy sprawił, że do wzniesienia teatru, który by oferował spektakle za niewysoką opłatą nie doszło. Ideę budowy teatru podjęli jednak dwaj przedsiębiorcy Georg Nieter oraz Ernst Schmiedler. W efekcie wybudowano teatr usytuowany po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania ul. Piłsudskiego ze Świdnicką.
Teatr wzniesiono w głębi działki, znacznie cofniętej w stosunku do biegu ulicy, w pobliżu nasypu kolejowego, co poniekąd wymusiło wytyczenie niewielkiej uliczki, która prowadziła do wejścia teatru. Nieregularna działka wpłynęła na mocno nieregularny rzut teatru, który wyraźnie dzielił się na dwie części: cześć mieszczącą widownię i scenę. Fragment tej części przyjął formę półkola oraz założoną na prostokącie część, gdzie mieścił się westybul i kasy. Szczególne usytuowanie z wejściem głównym w elewacji krótszej założenia, zwróconej ku wschodowi, niejako ukryte w ciasnej przestrzeni ograniczonej zabudową  sprawiło, że wyeksponowana została od strony ulicy elewacja boczna, zwrócona ku północy. Podobnie, jak w fasada, elewacja północna została uformowana jako trójdzielna, z wyraźnie zaznaczoną, poprzez szczyt w strefie dachu, częścią środkową. Pierwotne dekoracje utrzymane były w stylistyce łączącej motywy secesyjne i wczesnomodernistyczne z dekoracją rokokową.
W nocy 19 stycznia 1994 roku budynek spłonął.
Zastąpiła go, oddana w 1996 r. nowa budowla zaprojektowana przez Wiktora Jackiewicza. Choć w nowym założeniu wykorzystano dawną żelbetową konstrukcję, zwarta kubiczna bryła teatru, wzbogacona o szklane wykusze w elewacji wschodniej i północnej, z wejściem głównym w elewacji północnej, w niczym nie przypomina wzniesionego przed 90 laty gmachu. bardziej swoim wyglądem przypomina supermarket niż budynek teatru. Zmniejszono także liczbę miejsc, która obecnie wynosi 740 rozmieszczonych na parterze, w amfiteatrze oraz galerii.
CZYTAJ DALEJ

CIEKAWOSTKI

►  Autor projektu: berliński architekt Walther Hentschel.
►  Współpraca: Hermann Walich z Wrocławia.
►  Projekt dekoracji wnętrz: Max Rabes z Berlina.
►  Wykonawca konstrukcji żelbetowej: firma Lolat Eisenbeton Breslau A.G.2.

WAŻNE DATY

►  Czas powstania: 1905–1906.
 

AUTOR: Bożena Grzegorczyk

ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław | www.teatrpolski.wroc.pl


POWIĄZANE SPACERY

OD SZTUKI TEATRU
DO TEATRU SZTUKI

HENRYK TOMASZEWSKI WE WROCŁAWIU. ODSŁONA PIERWSZA: ŻYCIE ZAWODOWE

Copyright SPACEROWNIK TEATRALNY 2016. All Rights Reserved.

Design by Dominika Naziębły, Łukasz Gosławski. Powered by Wojciech Sowa.